Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2560 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อบต.แม่ลาหลวง)
11 ก.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
31 ส.ค. 2560 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง อบต.แม่อูคอ อำเภอขุนยวม เข้ารับศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
17 ส.ค. 2560 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงพ.ศ.2560
17 ส.ค. 2560 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ/ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
10 ส.ค. 2559 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th