Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร (เลี้ยงกุ้งก้ามกราม) ประจำปี 2562
30 เม.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง การบริหารจัดการ การจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอยชุมชน
28 มี.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน และแฟกซ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง วันที่ 28 มีนาคม 2562
05 มี.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง การจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย
05 มี.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตัวเอง)
14 ก.พ. 2562 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
24 ธ.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
21 พ.ย. 2561 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
31 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 ส.ค. 2561 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th