Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
     - ข้าวกล้อง จากกลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1
     - เครื่องเงินละว้า จากกลุ่มตีเครื่องเงิน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5
     - กระเป๋าสะพาย จากกลุ่มแปรรูปผ้าทอมือ บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
     - ผ้าทอกะเหรี่ยง จากนายทองสุข ไพรขจี บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
     - ผ้าทอโชว์ลาย จากกลุ่มทอผ้า บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
     - ผ้าทอละว้า จากกลุ่มผ้าทอละว้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5
     - ไม้กวาด จากกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
     - น้ำพริกลาบและน้ำพริกตาแดง จากกลุ่มน้ำพริกลาบและน้ำพริกตาแดงบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
     - มีด จอบ จากกลุ่มตีเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
     - มีด พร้า จอบ จากกลุ่มตีเหล็ก บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
  
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
ที่ ประเภท จำนวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
โรงสีข้าวขนาดเล็ก (สีข้าวได้น้อยกว่าวันละ 5 เกวียน)
ร้านค้าปลีก
ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน/สามล้อถีบ)
ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
บ้านเช่า
ร้านขายอาหาร
ร้านทำผม/ร้านเสริมสวย
โรงฆ่าสัตว์ 
ร้านเกมส์
สถานบริการด้านสุขภาพ
ร้านเฟอร์นิเจอร์
ท่าทราย
โรงผลิตน้ำดื่ม
5 แห่ง
54 ร้าน
3 ร้าน
1 ร้าน
10 แห่ง
- แห่ง
- ราย
3 หลัง
9 ร้าน
1 ร้าน
1 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th