ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
169,639
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84

ลำดับรายการวันที่
1เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 224 มิ.ย. 2565
2ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2.256524 มิ.ย. 2565
3ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2.256523 มิ.ย. 2565
4ประกาศงานกิจการสภาว่าด้วยการประมวลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น8 มิ.ย. 2565
5ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/25656 มิ.ย. 2565
6ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปจ.25654 มี.ค. 2565
7เชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.654 มี.ค. 2565
8ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.654 มี.ค. 2565
9เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง สมัยแรก งป.256530 ธ.ค. 2564
10ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง สมัย แรก ปจ.256530 ธ.ค. 2564
11รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1. 645 พ.ย. 2564
12เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1.6423 ก.ย. 2564
13ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1.6423 ก.ย. 2564
14ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1.6423 ก.ย. 2564
15รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.2.6417 ส.ค. 2564
16เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2.649 ส.ค. 2564
17ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ที่3.2.649 ส.ค. 2564
18ขอส่งสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.2.646 ส.ค. 2564
19ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3.2.646 ส.ค. 2564
20รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.1.646 ส.ค. 2564

1234  >> >|